Platy a platy

3. decembra 2022, koing, Nezaradené

Nie je plat ako plat. Presvedčiť o tom sa môže prevažná väčšina Slovákov. V roku 2021 podľa údajov štatistického úradu  priemerná mzda na Slovensku činila 1211 Eur. Odhad pre rok 2022 je 1295 Eur. Pod pojmom priemerná mzda sa pritom rozumie aritmetický priemer všetkých vyplatených miezd na Slovensku. Podľa uvedenej štatistiky viac ako 2/3 občanov Slovenska majú zárobok menší ako je uvedená priemerná mzda v národnom hospodárstve. To znamená, že len necelá 1/3 občanov Slovenska poberá plat prijateľne väčší ako je uvedený priemer. Tí menej zarábajúci sa uskromňujú a zatiaľ svorne mlčia aj keď ich rodiny trpia nedostatkom. Každodenne výdavky ich zatláčajú k muru, nedovolia im ani poriadne sa nadýchnuť. Môžu si dovoliť len to najnevyhnutnejšie pre svoj život a šetria kde sa dá – v obchode menej nakupujú a ušetria na výdavkoch za potraviny, doma menej kuria aby ušetrili na poplatkoch za kúrenie, alebo na výdavkoch za nákup paliva. Mnohí si nemôžu  dovoliť ani isť s rodinou  dovolenkovať. Naopak razantne a hlasne sa ozývajú hlavne ti, ktorí zarábajú na slovenské pomery pomerne dobré a chceli by zarábať ešte viac. Dobré zarábajúci by mali vedieť, že až desatina Slovákov malá vlani plat menší ako 800 Eur. Medzi nami však žijú aj ľudia ktorí zarábajú len okolo 500 Eur mesačne ! Naproti tomu najlepšie zarábajúca desatina občanov Slovenska mala základný plat v roku 2021 vyšší ako 2450 Eur, čo nie je ale na európske pomery mnoho. To je zarážajúce nakoľko sme už skoro 30 rokov členmi Európskej únie /EÚ/. Pri vstupe do EÚ nám sľubovali skoré vyrovnanie našej  životnej úrovne /včítane platov/ na úroveň pôvodných štátov EÚ, no stále sme na chvoste. Slovensko má  najnižšie platy tiež v rámci zoskupenia V4, predbehli nás už aj Česi, Maďari a Poliaci. V porovnaní so štátmi východnej Európy sme na tom však pomerne dobré. Nižšie platy ako na Slovensku boli zaznamenané       v 9 krajinách východnej a južnej Európy. V priemere menej  zarábajú ešte stále ľudia   v Albánsku a Bulharsku. V štátoch mimo Európskej únie, v republikách bývalej Juhoslávie – Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosove, Severnom Macedónsku, Srbsku a tiež na krajnom východe Európy na Ukrajine a v Moldavsku zarábajú ľudia ešte menej a musia zo svojich malých platov živoriť dlhodobo po celý život.

A čo naši dôchodcovia ? Ti sú na tom ešte horšie. Priemerný starobný dôchodok dosahuje sumu len okolo 500 Eur mesačne. Invalidní dôchodcovia sú na tom ešte horšie, no musia zo svojich dôchodkov vyžiť. Zaplatiť nájomné za bývanie a poplatky za energie, nakúpiť potraviny a na ďalšie výdavky im už veľa financií nezostane !

A čo tak zvoliť úplne odlišnú stratégiu v otázke zvyšovania platov a uspokojovania životných požiadavok obyvateľov Slovenska ? Napadá ma kacírska myšlienka, ktorú predkladám na posúdenie ekonómom a finančníkom. Čo keby sme namiesto doterajšieho postupu pri zvyšovaní platov /keď sa zvyšujú platy jednorazovo len niektorým vybraným profesiám/ urobili zásadný obrat a zvýšili platy naraz všetkým pracujúcim SR a to rovno 2-násobne ?! Kde na to vziať peniaze ? Pri dvoj násobnom zvýšení platov je potrebné zároveň 2-násobne zvýšiť aj ceny tovarov a služieb. Pre našich občanov sa vlastne nič nezmení- zvýšené výdavky si zaplatia z vyšších príjmov. Štátu sa vrátia zvýšené výdavky v podobe vyšších odvodov a daní. Jedine čo sa zmení je fakt, že Slovensko už nebude platovo na chvoste EÚ.                  P.S. : Zatiaľ je to len ďalšia moja vízia. Spoločne zatlačme na politikov a premeňme ju na reálnu skutočnosť ! Slovensko na prvom mieste !