Založ si blog

Protiruská hystéria

                                   

Posledné dni a týždne je celá politická scéna Európy a zvyšku sveta, ale najmä východnej Európy zahltená kauzou výbuchu munície v zbrojných skladoch vo Vrběticiach  na území Českej republiky  ku ktorému došlo už dávnejšie – ešte v roku 2014.  Až v roku 2021 po dlhých rokoch mlčania sme sa dozvedeli a každodenne počúvame a čítame vo všetkých médiách a v hlavných správach, že výbuch v Česku majú na svedomí agenti z Ruska. Preto sa prijali tvrdé opatrenia na diplomatickej úrovni, aby predpokladaní vinníci zobrali na vedomie, že  takéto nekalé činnosti Česká republika ani Európska únia na svojom území nestrpia. To je v poriadku takéto veci sa nerobia nech ich spôsobil  ktokoľvek  treba ich rázne a tvrdo odsúdiť  no s triezvym úsudkom – nemôže to však skĺznuť do chorobnej hystérie, ktorá nikomu neprospeje naopak rozvíri vášne a negatívne emócie. Súčasná protiruská  hystéria a to nielen v samotných Čechách už prekročila hranice bizarnosti a preto ju treba čo najskôr ukončiť. Všetko treba vrátiť na pravú mieru a pre dosiahnutie optimalizácie vzájomných vzťahov je potrebný návrat k dodržiavaniu štandardných pravidiel. Je to v našom spoločnom záujme, lebo všetci  sme Slovania a máme rovnaké a spoločné korene siahajúce do dávnej histórie ľudskej spoločnosti. Máme za sebou dlhú spoločnú minulosť a pred sebou verím tomu aj spoločnú budúcnosť.

[Apropo] 1 :   Slovania sú najväčšia etnická, kultúrna a jazyková komunita národov  žijúcich najmä vo východnej, strednej a južnej časti európskeho kontinentu. Východný Slovania sú Rusi /najpočetnejší/, Ukrajinci, Bielorusi a tiež Rusíni. My Slováci sme tiež Slovania – patríme k tomuto kultúrnemu etniku. Spolu s Čechmi, Poliakmi, Moravanmi, Slezanmi a Lužickými Srbmi patríme k západným Slovanom. Patria k ním aj menej známi Kašubovia a Pomoranskí Slovinci. Juh Európy obývajú južný Slovania – Bulhari, Bosniaci, Čiernohorci, Goraní , Chorváti, Macedónci, Pomáci, Srbi a Slovinci. Podstatná časť západných Slovanov sú členmi EÚ a panujú medzi nimi veľmi dobré susedské vzťahy. Západní Slovania žijú na území Poľska, Česka, Slovenska a Nemecká. Celkový počet Slovanov žijúcich po celom svete dosahuje priblížne  300 miliónov ľudí . Každý rok 25.júna Slovania na celom svete oslavujú Deň slovanskej vzájomnosti.

To čo sa teraz deje je len snaha mocných tohto sveta poštvať Slovanov proti sebe. Západných Slovanov, ktorí sú už súčasťou EÚ a NATO  proti východným ale aj južným Slovanom pretože sa boja ich silného slovanského potenciálu.  Určité sily vynakladajú veľkú snahu aby slovanskú jednotu podkopali a náš slovanský svet rozdrobili.  Tak sa to teraz deje na Ukrajine, ktorú sa snažia učiť západným hodnotám a postaviť ju proti Rusom a  všeslovanskej  jednote. Keď nebudeme solidárne ale na demokratických princípoch držať spolu prevalcujú nás a podmania si nás. Rusko ako najväčšia slovanská krajina patrí medzi svetové veľmoci, preto má aj svoje veľmocenské ambície tak ako to robia aj USA, Čína, Veľká Británia, Francúzsko a ďalšie ekonomicky silné štáty tohto sveta. Keďže všetko so všetkým navzájom súvisí musíme sa vrátiť trochu do histórie. Začnem preto zoširoka, nie na obhajobu Ruska, ale pre osvieženie pamäte nás všetkých predovšetkým tých mladších spoluobčanov, ktorí ešte nemajú svoje dostatočné životné skúsenosti a vlastné názory a často podliehajú cudzím subjektívnym vplyvom a emotívnym náladám. Ako starší človek som už čo-to zažil a niečo si pamätám, čo mladým ľuďom chýba lebo  dostavajú len jednostranné a často tiež neúplné informácie. Hovorí sa o Holokauste, no o utrpení miliónov Rusov počas 2. svetovej vojny dostávajú len veľmi chabé informácie, povie sa toho málo a len sporadicky bez vzájomných súvislosti.

[Apropo] 2 :  Holokaust bola štátom riadená a plánovaná perzekúcia európskych Židov uskutočňovaná v nacistickom Nemecku a u jeho satelitov v rokoch 1933-1945, t.j.  v čase 2. Svetovej vojny a krátko pred jej vypuknutím. V rámci genocídy nasmerovanej proti židovskému etniku bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov v nacistických vyhladzovacích  koncentračných táboroch. Začalo sa to v hitlerovskom Nemecku a pokračovalo  na všetkých okupovaných územiach Európy. Pridala sa aj vojnová Slovenská republika, tzv. Slovenský štát a zaviedla prísne rasové zákony týkajúce sa židovského obyvateľstva. Keby bol Hitler so svojou fašistickou ideológiou zla  zvíťazil po Židoch mali nasledovať  Slovania a čakal by ich rovnaký odsúdeniahodný a strastiplný koniec a istá smrť.

Stop nemeckému nacistickému besneniu dali práve Rusi a ich Červená armáda v bývalom Sovietskom zväze – Zväze sovietskych socialistických republík  /ZSSR/. Zastavili postup Nemcov pri Moskve, zatlačili ich späť a spolu s celou proti- hitlerovskou koalíciou ich v Berlíne spoločne  porazili.  Položili tak základy novej slobodnej a demokratickej Európy.  Naša sloboda bola vykúpená veľmi draho. Pre oslobodenie sveta od fašizmu a víťazstvo v 2. Svetovej vojne obetovalo svoje životy vyše 20 miliónov občanov ZSSR, najmä však ruskej národnosti. Celkovo v tomto vojnovom konflikte  zahynulo 50 až 80 miliónov ľudí na celej našej planéte – na  všetkých  kontinentoch sveta. Práve v týchto dňoch si pripomíname už 76. výročie víťazstva nad fašizmom. 2.svetová vojna ako najväčší a najkrvavejší  konflikt v dejinách celej ľudskej civilizácie sa skončila 2.septembra 1945 porážkou a kapituláciou militaristického veľkého Japonska. Na tieto udalosti nemôžeme nikdy zabúdať – treba si ich neustále pripomínať a vyjadriť hlbokú vďaku všetkým , ktorí obetovali svoje životy pre našu slobodu.

Verím, že ľudia sa už dostatočne poučili a že celé ľudské spoločenstvo má už zlé časí za sebou a  čaká nás už len lepšia a krajšia budúcnosť založená na  pozitívnych historických skúsenostiach, ktoré nás posunú spoločne dopredu.  

Nakoniec chcem vyjadriť svoju víziu do budúcnosti. Dejiny celého ľudského spoločenstva prebiehajú v určitých historických cykloch, podobne ako to funguje aj v prírode. V najbližších rokoch bude ľudstvo vystavované skúške a to  v súvislostiach skôr s negatívnymi dopadmi na ich ďalší vývoj a fungovanie. Ľudia si to spôsobili sami svojou koristníckou povahou a postojom k prírode. Drancovanie prírody, ničenie životného prostredia, vyčerpanie energetických zdrojov, často sa opakujúce pandémie a tiež nastupujúce klimatické zmeny to všetko povedie k deleniu sveta na menšie životaschopnejšie celky , ako sú regionálne štáty, národné štáty až na úroveň samostatných mestských štátov. Tie budú schopné lepšie chrániť a odolávať negatívnym vonkajším vplyvom ako terajšie veľké globálne ekonomické a spoločenské zoskupenia. Naučia nás lepšie a efektívnejšie hospodáriť a využívať stále obmedzenejšie prírodné zdroje, zamerať sa na využívanie obnoviteľných zdrojov, intenzívnejšie zhodnocovať odpady, efektívnejšie využívať pre život dôležitú vodu a pod.                 Verím, že sa to ľudia naučia a prežijú, keď nie hrozí nám nevyhnutný koniec !

Potrvá to ešte 20- 30, možno 50 rokov. Potom sa ľudia začnú znova spájať do väčších celkov etnicky, jazykovo a kultúrne príbuzných a sociálne a spoločensky rovnorodých. Tu je šanca aj pre  všetkých Slovanov žijúcich teraz vo východnej, západnej a južnej časti Európskeho kontinentu, aby sa znovu spojili a vytvorili jeden spoločný kompaktný celok so silnými -pevnými demokratickými základmi. Robia tak aj Anglosasi, Germáni, Frankofónne krajiny a ďalšíe jazykovo, etnicky a kultúrne pribuzné komunity.

Na záver pri každej príležitosti chcem poďakovať všetkým ľuďom nasadeným v prvej línií za ich obetavosť, ktorú nám preukázali, aby sme mi ostatní mali zabezpečené všetko na prekonanie a bezproblémové prežitie tejto pandémie.

Utajované stretnutie v SIS

29.05.2021

Posledné dni prebieha na našej politickej scéne ostrá výmena názorov medzi našou parlamentnou koalíciou a opozíciou vo veci tajného stretnutia najvyšších vedúcich predstaviteľov štátu /prezidentka, predseda vlády a predseda NR SR/ na ústredí Slovenskej informačnej služby /SIS/ v suterénnych priestoroch jednej z budov tohto úradu. V čase vojny by to bola normálna [...]

Slovensko, Slovensko

28.03.2021

Nechcem tu ospevovať krásy Slovenska, krásy našej vlasti – domoviny všetkých Slovákov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí tu žijú, pracujú a vyznávajú s nami spoločné hodnoty. Nášho Slovenska, ktoré nám prirástlo k srdcu a máme ho všetci veľmi radi. Bolestivo znášame všetky nepravdy, ktoré o Slovensku šíria naši nepriatelia a neprajníci a na [...]

Blahoželanie všetkým ženám

08.03.2021

Všetkým ženám, matkám, starým mamám, dcéram a ostatným ženám na celom svete, najmä tým nasadeným v prvej línií v boji proti pandémií koronavírusu Covid -19, ktoré sa pre nás obetovali chcem zaželať všetko najlepšie k Vášmu sviatku Medzinárodnému dňu žien, hlavne trvalé -pevné zdravie a silné [...]

Hrusky

Na Morave po tornáde budú vyplácať okamžitú pomoc

25.06.2021 10:50

Česká vláda v rámci rýchlej pomoci Juhomoravskému kraju okamžite uvoľňuje desať miliónov korún (393-tisíc korún) Oznámila to podľa portálu lidovky.cz ministerka financií Alena Schillerová.

NR SR / Parlament /

V parlamente hľadajú bombu. NR SR uzatvorili, ale rokovanie pokračuje

25.06.2021 10:16

Národnú radu SR pre bezpečnostné riziko uzavreli. Do budovy ani z budovy nikoho nateraz nepúšťajú. Rokovanie zatiaľ pokračuje.

smútok, úmrtie, Dušičky, smrť, sviečky, pieta

COVID-19 prestal byť hlavnou príčinou úmrtí na Slovensku

25.06.2021 09:48

Na Slovensku zomrelo v máji takmer 4,5 tisíca osôb, čo je najmenej za posledných osem mesiacov.

Elektrina, energia

Búrky, ktoré sa prehnali Moravou, spôsobili aj na Slovensku energetickú kalamitu

25.06.2021 09:00

Za posledných 24 hodín zostalo bez elektriny minimálne na tri minúty viac ako 30 000 odberných miest. Aktuálne je to okolo 6 400 domácností.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 13
Celková čítanosť: 28330x
Priemerná čítanosť článkov: 2179x

Autor blogu

Kategórie